Vplyv svalovej hmoty na spaľovanie tukov

Čoraz väčšie percento populácie začína mať problém s nadbytkom podkožného tuku a ľudia chcú vedieť viac o tom, ako prebieha spaľovanie tukov v závislosti na cvičení. Väčšinou si myslia, že sa jedná výhradne iba o...

Importováno: 10. května 2012 (21:25), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012050005