Výpady vzad z BOSU

Východisková poloha: stoj na BOSU, pripažiť, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán. Konečná poloha: výpad jednou nohou na BOSU s oporou druhej nohy na podložke. Priebeh pohybu: plynulé, kontrolované vykonanie výpadu vzad a návrat do východiskovej ...

Importováno: 28. září 2011 (10:16), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011090006