Vysoký poklus - Atletická bežecká abeceda 3.

Pri vysokom pokluse sa využíva štruktúra pohybu predchádzajúcich dvoch cvičení - nízky a stredný poklus. Hlavný rozdiel a dôraz je na maximálny rozsah pohybu. Aj tu sa športovec sústredí na správnu dvojitú...

Importováno: 5. května 2010 (09:54), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010050001