Vzpažovanie s expanderom v kľaku

Východisková poloha: kľak na BOSU, expander v predpažení, aktívne zapojenie stredu tela - core, ramená aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán. Konečná poloha: kľak na BOSU, vzpažiť...

Importováno: 18. února 2013 (10:40), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2013010010