Vzpor kľačmo so vzpažením a so zanožením na BOSU - superman

Východisková poloha: vzpor kľačmo, jedna ruka vo vzpažení, opačná noha v zanožení, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky smerujú k panve, hlava v predĺžení trupu. Priebeh cvičenia...

Importováno: 27. ledna 2012 (10:31), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012010018