Vzpor s prednožením striedavonožne na BOSU

Východisková poloha: sed, vystreté nohy v prednožení poniže, dlane na BOSU, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán. Konečná poloha: sed, prednoženie povyše jednou nohou a prednoženie poniže druhou nohou...

Importováno: 9. června 2011 (00:15), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011060004