Aerobic, aerobní cvičení

Zjednodušeně řečeno, označujeme jako aerobní cvičení jakékoli cvičení, při kterém se zadýcháme a které jsme schopni vykonávat po dobu delší než alespoň několik minut. Při svalové práci spotřebováváme kyslík, abychom ze sacharidů uložených ve svale...

Importováno: 2. července 2010 (08:45), SportVital.cz - sport

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/sport/nadvaha-a-pohyb/aerobic-aerobni-cviceni-