Dokonce i jen čtvrthodina pohybu denně prodlužuje život

K tomuto překvapivému závěru opravdu dospěli lékaři z Taiwanu. Prokázali totiž, že již jen 15 minut cvičení denně, ovšem prováděné pravidelně, prodlužuje život o 3 roky a snižuje úmrtnost o celých 14% a riziko úmrtí na nádorové onemocnění o 10% ve srovnání s lidmi, kteří nemají žádný aktivní pohyb. Přitom každých dalších 15 minut pohybu denně navíc vede k dalšímu významnému snížení úmrtnosti a prodloužení délky života o další rok ...

Importováno: 28. září 2011 (10:21), SportVital.cz - sport

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/sport/lidske-telo/dokonce-i-jen-ctvrthodina-pohybu-denne-prodluzuje-zivot/