Jak předcházet náhlým úmrtím ve sportu?

Udává se, že většina (více než 90%) srdeční příčin náhlého úmrtí ve sportu je odhalitelná jednoduchým fyzikálním vyšetřením sportovce spolu s provedením 12-svodového elektrokardiografického (EKG) vyšetření. V Itálii je EKG povinné O tom, zdali má...

Importováno: 22. února 2013 (18:35), SportVital.cz - sport

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/sport/nahla-umrti-ve-sportu/jak-predchazet-nahlym-umrtim-ve-sportu/