Jak vybrat vhodný sport?

Děti chtějí dělat sport, který je baví, ve kterém mohou být úspěšní a kterým se zabývají také jejich kamarádi. Tak by to v ideálním případě mělo být. Máme poměrně dlouhé období řekněme od posledního ročníku školky do 3. až 4. třídy základní školy, abychom nechali děti experimentovat s různými druhy sportu, kde mohou rozvíjet všechny pohybové schopnosti, naučit se soutěžit v odlišných podmínkách. Jako velmi vhodná se jeví kombinace jednoho kolektivního a jednoho individuálního sportu ...

Importováno: 22. prosince 2010 (07:18), SportVital.cz - sport

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/sport/talent/jak-vybrat-vhodny-sport