Kdo pracuje déle, dožívá se vyššího věku

Mnohým se tvrzení uvedené v nadpisu asi nebude moc líbit, ale tento názor potvrzují lékařské studie. Podle izraelských lékařů jsou muži i ženy, kteří si vydělávají vlastní prací ještě ve věku 70 let, ve věku 77 let v podstatně lepším zdravotním stavu oproti seniorům, kteří ve věku 70 let si užívají zaslouženého důchodu. Tito pracující důchodci měli dokonce více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se dožijí 77 let oproti důchodcům nepracujícím ...

Importováno: 25. prosince 2010 (18:14), SportVital.cz - sport

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/sport/anti-aging/kdo-pracuje-dele-doziva-se-vyssiho-veku