Příčiny náhlých úmrtí ve sportu

Příčiny náhlého úmrtí ve sportu se mohou rozdělit na dvě velké skupiny podle věku postižených. Obecně platí, že pokud dojde k náhlému úmrtí před 35. rokem, většinou se jedná o vrozené srdeční poruchy, které unikly pozornosti lékařů i mode...

Importováno: 11. října 2011 (23:03), SportVital.cz - sport

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/sport/nahla-umrti-ve-sportu/priciny-nahlych-umrti-ve-sportu/