Recept na úspěch.

Recept, který vede k úspěchu u nadaných sportovců a k využití jejich plného potenciálu můžeme shrnout do rovnice: Schopnosti plus příležitost plus úsilí. Vynechání kterékoliv části rovnice má za následek, že jen stěží můžeme očekávat mimořádné výko...

Importováno: 11. listopadu 2011 (16:45), SportVital.cz - sport

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/sport/talent/recept-na-uspech/