Význam zátěžové diagnostiky

Diagnostika výkonnosti a stavu trénovanosti je již po dlouhá léta nezbytným prvkem řízeného sportovního tréninku vrcholového sportovce. Jemu a jeho trenérovi dávají testy základní, vstupní informace o stavu organismu před započetím určitého tréninkov...

Importováno: 27. ledna 2011 (10:02), SportVital.cz - sport

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/sport/trenink/zatezova-diagnostika/vyznam-zatezove-diagnostiky