Co je to somatotyp a jak ho měříme?

Co je to somatotyp? Termínem somatotyp označujeme kvantitativní popis stavby a kompozice lidského těla. Poprvé byl tento termín použit zakladatelem somatotypologie Williamem H. Sheldonem, který už v roce 1940 rozdělil tvar lidského těla do třech zákl...

Importováno: 22. dubna 2012 (23:13), SportVital.cz - zdraví

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/zdravi/diagnostika/co-je-to-somatotyp-a-jak-ho-merime/