Jsme na počátku celosvětové pandemie obezity?

Odpověď na tuto otázku je jednoznačná. Ano, lidstvo se opravdu nachází na počátku celosvětové pandemie obezity. Data z poslední doby ukazují, že s výjimkou zemí subsaharské Afriky, venkovských oblastí Indie a některých dalších chudých zemí Asie stoupá výskyt obezity po celém světě. Podle údajů WHO bylo na celém světě v roce 2005 1,6 miliardy dospělých lidí s nadváhou a alespoň 400 miliónů obézních, což je podstatně více, než lidí trpících podvýživou ...

Importováno: 8. května 2010 (22:43), SportVital.cz - zdraví

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/zdravi/vyziva-a-zdravi/nadvaha-a-obezita/jsme-na-pocatku-celosvetove-pandemie-obezity/