Které čtyři faktory životního stylu dramaticky snižují riziko nemocí srdce a cév, cukrovky a nádorových onemocnění?

Podle studie z loňského roku provedené na německých pacientech bylo prokázáno, že pokud lidé: nekouří, mají body mass index (BMI) pod 30 kg/m2, tráví fyzickou aktivitou alespoň 3,5 hodiny týdně a jedí zdravě mají o 80% nižší riziko nemocí srdce a cév, cukrovky a nádorových onemocnění. Ačkoli se jedná o výsledky, které byly lékaři předpokládány, představuje tato studie provedená na ohromném počtu více než 23000 pacientů ve věku 35 až 65 let výrazný důkaz pro doporučení odborných autorit, jak má vypadat zdravý životní styl ...

Importováno: 21. července 2010 (09:50), SportVital.cz - zdraví

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/zdravi/vyziva-a-zdravi/dalsi-clanky/ktere-ctyri-faktory-zivotniho-stylu-dramaticky-snizuji-riziko-nemoci-srdce-a-cev-cukrovky-a-nadorovych-onemocneni/