Nežádoucí účinky pití kávy

Je vcelku všeobecně známo, že nadměrné pití kávy není úplně bez rizika. Pití kávy zvyšuje systolický i diastolický krevní tlak, nicméně jen mírně. Je zajímavé, že v jedné studii byl prokázán stejný vztah k riziku vyššího krevního tlaku i pro pití ...

Importováno: 17. dubna 2013 (12:56), SportVital.cz - zdraví

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/zdravi/vyziva-a-zdravi/kava/nezadouci-ucinky-piti-kavy/