Proč bychom měli znát svůj bazální metabolismus?

Bazální metabolismus, zkratka BMR (Basal Metabolic Rate) je energie, která je nezbytná pro základní životní pochody v organismu ? za normální teploty a za úplného tělesného i duševního klidu (ve spánku). Neboli je to základní látková přeměna našeho našeho těla. Zjednodušeně řečeno, je to spotřeba energie našeho organismu za 24 hodin v naprostém klidovém režimu, jak fyzickém tak duševním ...

Importováno: 21. července 2011 (09:57), SportVital.cz - zdraví

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/zdravi/diagnostika/proc-bychom-meli-znat-svuj-bazalni-metabolismus/