Srdce sportovce pohledem kardiologa

Protože kardiologii rozumím opravdu jen jako fakultou mírně poučený laik (což není chybou fakulty ;-), požádal jsem o vysvětlení osobu daleko povolanější -  doktora kardiologa Přemka Švába . Dozvíte se nejen o tachykardiích a jiných poruchách rytmu...

Importováno: 10. června 2010 (10:10), SportVital.cz - zdraví

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/zdravi/nahla-umrti-ve-sportu/srdce-sportovce-pohledem-kardiologa