Varixy žil dolních končetin

Varixy žil dolních končetin představují onemocnění povrchového žilního systému dolních končetin charakterizované poruchou zpětného toku krve (tzv. žilního návratu) s typickou deformací povrchových žil a dalšími případnými komplikacemi vyplývajícími...

Importováno: 11. června 2010 (14:22), SportVital.cz - zdraví

Trvalý odkaz: http://www.sportvital.cz/zdravi/aktuality/varixy-zil-dolnich-koncetin